URBAN STATION _ CÂU CHUYỆN THÀNH THỊ

Lịch Bán Tết 2017

By Admin        Date: 26-08-2007        Tag: newyear2017

 

 
Cửa hàng
Thời gian
Hoạt động hết ngày
Hoạt động trở lại
US02
25/01/2017 (28 Tết)
31/01/2017 (12h mùng 4 Tết)
US03
25/01/2017 (28 Tết)
31/01/2017 (Mùng 4 Tết)
US04
22/01/2017 (25 Tết)
30/01/2017 (Mùng 3 Tết)
US06
24/01/2017 (27 Tết)
02/02/2017 (Mùng 6 Tết)
US08
26/01/2017 (29 Tết)
29/01/2017 (Mùng 2 Tết)
US10
21/01/2017 (27 Tết)
01/02/2017 (Mùng 5 Tết)
US11
25/01/2017 (28 Tết)
30/01/2017 (Mùng 3 Tết)
US13
24/01/2017 (27 tết)
02/02/2017 (Mùng 6 Tết)
US16
25/01/2017 (28 Tết)
01/02/2017 (Mùng 5 Tết)
US19
26/01/2017 (29 Tết)
28/01/2017 (12h Mùng 1 Tết)
US21
Bán Tết. Mở cửa lúc 9h 28/1/2017 ( Mùng 1 Tết)
US22
25/01/2017 (28 Tết)
30/01/2017 (Mùng 3 Tết)
US29
24/01/2017 (27 Tết)
01/02/2017 (Mùng 5 Tết)
US32
Bán Tết. Mở cửa lúc 17h 28/1/2017 (Mùng 1 Tết)
US33
24/01/2017 (27 Tết)
31/01/2017 (Mùng 4 Tết)
US34
Bán Tết. Mở cửa lúc 12h 28/01/2017 (Mùng 1 Tết)
US35
Bán Tết. Mở cửa lúc 9h 28/01/2017 (Mùng 1 Tết)
US37
26/01/2017 (29 Tết)
29/01/2017 (11h mùng 2 Tết)
 
 
 
 

Địa chỉ mỗi cửa hàng vui lòng xem ở mục "Giới Thiệu".

Xin Cảm Ơn.